A fost aprobat proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea

Crucii comemorative „Participant la acțiunile

de luptă din Afganistan (1979-1989)”

--------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

Prim-ministru                                                    PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul apărării                                               Eugeniu Sturza

Ministrul afacerilor interne                                 Alexandru Jizdan

Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu

Ministrul justiţiei                                                Victoria Iftodi

Vizează:

Secretar general al Guvernului                                     Lilia PALII

Aprobată în şedinţa Guvernului

din                        

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

privind instituirea Crucii comemorative

„Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Art. 1. – Se instituie Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

Art. 2. – Se aprobă:

a) statutul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”, conform anexei nr. 1;

b) modelul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”, conform anexei nr. 2.

Art. 3. – Guvernul va asigura finanţarea confecţionării Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”, a legitimaţiei aferente, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Parlamentului                               

 

Anexa nr. 1

 

STATUTUL

Crucii comemorative „Participant la acțiunile

de luptă din Afganistan (1979-1989)

  1. Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)” este o distincţie de stat comemorativă şi se conferă cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 – 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani.
  2. Însemnul Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)” reprezintă o cruce greacă mare, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 35 mm și avînd lățimea brațului de 12 mm, așezată peste o cruce greacă mai mică, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 28 mm și avînd lățimea brațului de 16 mm, totul de argint. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii mari este fixată o toartă de suspensie, de argint, prin care însemnul se prinde cu un inel de același metal de baretă.

Pe avers, crucea mare are pe perimetru un chenar lat de argint, în relief, iar fundalul reliefat în raze nenumărate emanînd din centru și acoperit cu email roșu-rubiniu. În mijlocul crucii, pe traversă și brațul de sus, este reprezentată în relief silueta frontală a monumentului principal din cadrul Complexului memorial „Feciorilor Patriei – Sfîntă Amintire” din Chișinău, de aur. Crucea mică este gravată în întregime cu frunze de laur în relief, de argint.

Reversul însemnului este plat şi are gravat în mijloc, în incizie, legenda cu litere capitale în patru rînduri: „PARTICIPANT / LA ACȚIUNILE DE LUPTĂ / DIN AFGANISTAN / 1979-1989”.

Însemnul se confecționează din tombac poleit și emailat.

Panglica distincţiei este din moar, cu lățimea de 30 mm, are pe mijloc o dungă roşie-rubinie, cu lățimea de 10 mm, flancată de cîte o dungă albă, cu lățimea de 1 mm, și pe margini cîte trei dungi cu lățimea de cîte 3 mm fiecare, la stînga în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova – de la stînga la dreapta, una albastră, una galbenă, una roșie, iar la dreapta în culorile Drapelului de Stat al Republicii Islamice Afganistan – de la stînga la dreapta, una neagră, una roșie, una verde. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta este dotată jos cu o toartă de suspensie, de culoarea însemnului, iar pe revers cu un sistem de prindere.

Înălţimea totală a distincţiei este de 87 mm.

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 30 mm şi înălţimea de 12 mm, și îmbrăcată cu panglica distincţiei.

Distincţia se poartă în partea stîngă a pieptului.