План мероприятий, приуроченных ко Дню памяти погибших в Афганистане

        Anexa nr. 1

la Dispoziția Guvernului nr.126-d

 

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea manifestărilor 
consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul
din Afganistan (15 februarie)

 

Sturza Eugeniu

ministru al apărării, preşedinte al Comitetului

 

 

 

Burduja Radu 

secretar general de stat al Ministerului Apărării, vicepreşedinte al Comitetului organizatoric

 

 

 

Coropcean Ion

consilier principal de stat al Prim-ministrului

 

 

 

Carp Simion

secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

 

Bucataru Serghei 

secretar de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii (în domeniul transporturilor)

 

 

 

Dumbrăveanu Viorica

secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul asistenței sociale)

 

 

 

Chicu Ion

secretar general de stat al Ministerului Finanţelor

 

 

 

Şarov Igor

secretar general de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării

 

 

 

Cebotari Oleg

şef al Direcţiei protocol şi ceremonial, Ministerul Apărării

 

 

 

Bîlici Gheorghe

specialist principal în Primăria municipiului Chişinău

 

 

 

Spataru Călin

reprezentant al Serviciului de Informaţii şi Securitate

 

 

 

Gvidiani Alin

şef adjunct al Biroului politici de reintegrare, Cancelaria de Stat

 

 

 

Rusu Viorel

reprezentant al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova

 

 

 

Bordeianu Olga

preşedinte al Instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

 

 

 

Mocan  Mihail

preşedinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan

 

                                          

                  

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                                                                                  la Dispoziția Guvernului nr.126-d

 

PLANUL

activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor

 căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie)

 

Nr.
crt.

Denumirea manifestărilor

Responsabilii de executare

Termenul

de executare

 

1

2

3

4

1.

Organizarea şi desfăşurarea în localităţile ţării a activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan;

organizarea meselor de pomenire cu participarea veteranilor şi membrilor familiilor celor căzuţi în războiul din Afganistan

Comitetul organizatoric, autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Februarie

2019

2.

Desfăşurarea serviciilor divine în locaşurile sfinte din Republica Moldova

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Mitropolia Basarabiei

Februarie

2019

3.

Asigurarea deplasării tur-retur a veteranilor războiului din Afganistan pentru participarea la activităţile de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, organizate în mun. Chişinău

Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

15 februarie

2019

4.

Organizarea şi desfăşurarea în mun. Chişinău a activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, cu participarea conducerii statului şi a delegaţiilor din raioane:

- tedeum în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan;

- depunere de flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt;

- organizarea Marşului memoriei pe străzile mun. Chişinău: Piaţa Marii Adunări Naţionale – bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt – str. Miron Costin – Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfîntă Amintire”;

- desfăşurarea mitingului şi depunerea de flori la Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfîntă Amintire”;

- organizarea unei mese cu terci ostăşesc pentru veterani şi membrii familiilor celor căzuţi în războiul din Afganistan

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Primăria mun. Chişinău, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

 

 

15 februarie

2019

5.

Instalarea plăcilor comemorative în unele instituţii de învățămînt, precum şi redenumirea unor străzi din localităţile de baştină în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan;

identificarea resurselor financiare pentru ridicarea monumentelor în cinstea celor căzuţi în războiul din Afganistan, restaurarea şi amenajarea monumentelor existente

Autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

 

Pe parcursul

anului

6.

Organizarea în instituţiile de învățămînt a unei decade educativ-patriotice dedicate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan şi eroismului persoanelor originare din Republica Moldova în acest război

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

 

Februarie

2019

7.

Organizarea întîlnirilor veteranilor de război participanţi în acţiunile de luptă din Afganistan cu efectivul Armatei Naţionale şi al Departamentului Trupelor de Carabinieri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne,

Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Pe parcursul anului

8.

Implicarea tinerilor în activităţile de voluntariat în scopul îngrijirii monumentelor şi mormintelor celor căzuţi în timpul acţiunilor de luptă din Afganistan şi decedaţi după război

Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Februarie – mai 2019

9.

Organizarea în cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară a expoziţiei de documente şi materiale istorice consacrate celor căzuţi în războiul din Afganistan

Ministerul Apărării, Uniunea VeteranilorRrăzboiului din Afganistan

Februarie – martie 2019

10.

Difuzarea reportajelor de la manifestările de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan la posturile de radio şi televiziune naţionale

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

15 februarie

2019

11.

Organizarea concertului de muzică patriotică pentru veteranii de război participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

15 februarie

2019

12.

Difuzarea în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate „La datorie” şi „Scutul Patriei”, precum şi publicarea în revista „Oastea Moldovei” a materialelor consacrate faptelor eroice ale participanţilor la războiul din Afganistan, cu invitarea veteranilor războiului;

proiectul reportaje video „Lecţii de viaţă”

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Ianuarie – februarie 2019

13.

Organizarea şi desfăşurarea conferinţei cu tema „Rolul veteranilor participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan, care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului, la promovarea măsurilor de încredere prin menţinerea unui dialog”, cu invitarea reprezentanţilor organismelor internaţionale

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Iunie 2019

14.

Acordarea, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018, a ajutorului material anual persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului din Afganistan şi familiilor (soţilor necăsătoriţi inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unuia dintre părinţii inapţi de muncă) participanţilor căzuţi la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională Asistenţă Socială, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Pînă la 15 februarie 2019

15.

Acordarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a asistenţei medicale şi organizarea activităţilor de recuperare pentru veterani şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului din Afganistan

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Permanent

16.

Elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la instituirea şi confecţionarea distincţiei „Crucea comemorativă Participant la acţiunile de luptă din Afganistan 1979-1989”

Ministerul Apărării, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Octombrie – decembrie

2018

17.

Decorarea veteranilor de război participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan cu distincţia „Crucea comemorativă Participant la acţiunile de luptă din Afganistan 1979-1989”

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate

Ianuarie – februarie 2019

18.

Decorarea cu distincţii de stat şi departamentale a participanţilor la războiul din Afganistan, precum și aplicarea altor forme de apreciere a acestora, conform legislaţiei în vigoare

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Pe parcursul

anului

19.

Desfăşurarea acţiunii „Flacăra memoriei” la Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfîntă Amintire”

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Primăria mun. Chişinău, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

20 mai

2019

20.

Organizarea şi desfăşurarea Marşului veteranilor de război consacrat Zilei Internaţionale a Păcii

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Primăria mun. Chişinău, Cancelaria de Stat, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

21 septembrie

2019

21.

Desfăşurarea, inclusiv în localitățile din stînga Nistrului, a cursei auto cu tema „Frăţia de arme” pe itinerarul monumentelor ridicate în ţară în memoria celor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne,   Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Mai 2019

22.

Soluţionarea problemelor de ordin social ale veteranilor de război, familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan şi celor decedaţi pe timp de pace, conform legislaţiei în vigoare

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională Asistenţă Socială, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Permanent

23.

Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la diferite probe sportive în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administrației publice locale, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Pe parcursul

anului

24.

Organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale cu membrii familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan în vederea identificării şi soluţionării problemelor cu care se confruntă aceştia

Autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan

Pe parcursul

anului

 

Приложение № 1
к Распоряжению Правительства №126-р
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Организационного комитета по проведению мероприятий,
посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане
(15 февраля)

 

Стурза Еуджениу

  – 

министр обороны, председатель Комитета

Бурдужа Раду

  – 

генеральный государственный секретарь Министерства обороны, заместитель председателя  Комитета

Коропчан Ион

  – 

главный государственный советник Премьер-министра

Карп Симион

  – 

генеральный государственный секретарь Министерства внутренних дел

Букатару Сергей

  – 

государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры (в области транспорта)

Думбрэвяну Виорика

  – 

государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (в области социальной помощи)

Кику Ион

  – 

генеральный государственный секретарь Министерства финансов

Шаров Игор

  – 

генеральный государственный секретарь Министерства образования, культуры  и исследований

Чеботарь Олег

  – 

начальник управления протокола и церемониала, Министерство обороны

Былич Георге

  – 

главный специалист примэрии муниципия Кишинэу

Спатару Кэлин

  – 

представитель Службы информации и безопасности

Гвидиани Алин

  – 

заместитель начальника Бюро политик по реинтеграции, Государственная канцелярия

Русу Виорел 

  – 

представитель Конгресса местных властей Молдовы

Бордеяну Олга

  – 

председатель Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Teleradio-Moldova»

Мокан Михаил

  – 

председатель Союза ветеранов войны в Афганистане

 

 

Приложение № 2
к Распоряжению Правительства №126-р
 

ПЛАН

мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане (15 февраля)

 

п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за выполнение

Срок выполнения

 

1

2

3

4

1.

Организация и проведение в населенных пунктах страны мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане; организация поминальных столов с участием ветеранов и членов семей погибших в войне в Афганистане

Организационный комитет, органы местного публичного управления, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Союз ветеранов войны в Афганистане

Февраль

2019 г.

2.

Организация поминальных служб в церквях Республики Молдова

Министерство обороны, Министерство внутренних дел,  Митрополиия  Кишинэу и Всея Молдовы, Митрополия Бессарабии 

Февраль

2019 г.

3.

Обеспечение проезда в оба конца ветеранов войны в Афганистане для участия в мероприятиях, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане, проводимых в мун. Кишинэу

Органы местного публичного управления, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство внутренних дел, Союз ветеранов войны в Афганистане

15

февраля

 2019 г.

4.

Организация и проведение в мун.Кишинэу мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане, с участием руководства государства и делегаций из районов:

- поминальная служба по погибшим в войне в Афганистане;

- возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре ши Сфынт;

- организация Марша памяти по улицам мун. Кишинэу: Площадь Великого Национального Собрания – бул. Штефана чел Маре ши Сфынт – ул. Мирона Костин-Мемориальный

комплекс «Сыновьям Родины – вечная память»;

- проведение митинга и возложение цветов к Мемориальному комплексу «Сыновьям Родины – вечная память»;

-организация столов с угощением солдатской кашей ветеранов и членов семей погибших в войне в Афганистане

Министерство обороны, Министерство внутренних дел,  Служба информации

 и безопасности, Примэрия мун. Кишинэу, Союз ветеранов войны в Афганистане

15

февраля 2019г .

5.

Установление мемориальных плит в некоторых образовательных учреждениях, а также переименование  в память о погибших в войне в Афганистане некоторых улиц в населенных пунктах на их родине; изыскание финансовых средств для возведения памятников в честь погибших в войне в Афганистане, реставрация и обустройство существующих памятников

Органы местного публичного управления, Союз ветеранов войны в Афганистане

В течение года

6.

Проведение в образовательных учреждениях декады патриотического воспитания, посвященной Дню памяти погибших в войне в Афганистане и героизму выходцев из Республики Молдова, участвовавших  в этой войне

Министерство образования, культуры и исследований,

Союз ветеранов войны в Афганистане

Февраль

2019 г.

7.

Организация встреч ветеранов войны-участников боевых действий в Афганистане с личным составом Национальной Армии и Департамента войск карабинеров Министерства внутренних дел

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Союз ветеранов войны в Афганистане

В течение года

8.

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность в целях ухода за памятниками и могилами погибших во время боевых действий в Афганистане и умерших после войны

 

Органы местного публичного управления, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Союз ветеранов войны в Афганистане

Февраль- май

2019 г.

9.

Организация в Центре культуры и военной истории выставки документов и исторических материалов, посвященных павшим в войне в Афганистане

Министерство обороны, Союз ветеранов войны в Афганистане

Февраль-март

2019 г.

10.

Трансляция репортажей с мест проведения мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане, по каналам национального телерадиовещания

Общественная национальная  телерадиоорганизация Компания «Teleradio-Moldova», Союз ветеранов войны в Афганистане

15 февраля 2019 г.

11.

Организация  концерта патриотической песни для ветеранов войны - участников боевых действий в Афганистане

Министерство образования, культуры и исследований, Союз ветеранов войны в Афганистане

15 февраля 2019 г.

12.

Освещение в рамках телевизионных и радиопрограмм «La Datorie» и «Scutul Patriei», а также публикация в журнале  «Oastea Moldovei» материалов, посвященных героическим подвигам участников войны в Афганистане, с приглашением ветеранов этой войны;

проект  видеорепортажа «Уроки жизни»

Общественная национальная  телерадиоорганизация Компания «Телерадио-Молдова», Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Союз ветеранов войны в Афганистане

Январь-февраль

2019 г.

13.

Организация и проведение конференции на тему «Роль ветеранов- участников боевых действий в Афганистане, проживающих на обоих берегах реки Днестр, в содействии мерам по укреплению доверия путем поддержания диалога», с приглашением представителей международных организаций

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Бюро политик по реинтеграции Государственной канцелярии, Союз ветеранов войны в Афганистане

Июнь

2019 г.

14.

Предоставление в соответствии с Постановлением Правительства № 159/2018  ежегодной материальной помощи лицам с ограниченными возможностями  вследствие войны в Афганистане и семьям (нетрудоспособные супруги, не вступившие в новый брак, а в случае отсутствия таковых – один из нетрудоспособных родителей) участников боевых действий в Афганистане, погибших при исполнении служебных обязанностей

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальное агентство социальной помощи, Союз ветеранов войны в Афганистане

До

15 февраля

2019 г.

15.

Оказание, в соответствии с действующим законодательством,  медицинской помощи и проведение оздоровительных мероприятий для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями вследствие войны в Афганистане

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальная касса социального страхования, Союз ветеранов войны в Афганистане

Постоянно

16.

Разработка проектов нормативных актов об учреждении и изготовлении медали: «Памятный Крест Участника боевых действий в Афганистане 1979-1989 гг.»

Министерство обороны, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Союз ветеранов войны в Афганистане

Октябрь- декабрь

2018 г.

17.

Награждение ветеранов войны-участников боевых действий в Афганистане медалью: «Памятный Крест Участника войны в Афганистане 1979-1989 гг.»

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности

Январь - февраль 2019 г.

18.

Награждение, в соответствии с действующим законодательством, государственными и ведомственными наградами, а также применение других форм отличия участников войны в Афганистане

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Служба государственной охраны, Союз ветеранов войны в Афганистане

В течение года

19.

Проведение мероприятия «Flacăra memoriei» у Мемориального комплекса «Сыновьям Родины – вечная память»

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Примэрия мун.Кишинэу, Союз ветеранов войны в Афганистане

20 мая

2019 г.

20.

Организация и проведение Марша ветеранов войны, посвященного Международному дню мира

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Примэрия мун. Кишинэу, Государственная канцелярия, Союз ветеранов войны в Афганистане

21 сентября 2019 г.

21.

Проведение, в том числе в населенных пунктах левого берега Днестра, автопробега  «Братство оружия» по маршруту памятников, воздвигнутых в стране  в память о погибших в боевых действиях в Афганистане

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Бюро политик по реинтеграции Государственной канцелярии, Союз ветеранов войны в Афганистане

Май

2019 г.

22.

Решение социальных проблем ветеранов войны, семей погибших в боевых действиях в Афганистане и  умерших в мирное время, согласно действующему законодательству

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальное агентство социальной помощи, Органы местного публичного управления, Союз ветеранов войны в Афганистане

Постоянно

23.

Организация и проведение  соревнований по различным видам спорта в память погибших в войне в Афганистане

 

Министерство образования, культуры и исследований, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, органы местного публичного управления, Союз ветеранов войны в Афганистане

В течение года

24.

Организация и проведение встреч представителей органов местного публичного управления с членами семей погибших в боевых действиях  в Афганистане с целью выявления и решения проблем, с которыми они сталкиваются

Органы местного публичного управления, Союз ветеранов войны в Афганистане

В течение года