Распоряжение правительства Молдовы о праздновании Дня памяти погибших в Афганистане

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate

Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie)

-------------------------------------------------------------

În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii optime a manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) şi al marcării a 30 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan, Guvernul DISPUNE:

1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) şi se aprobă componenţa nominală a acestuia, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Planul activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie), conform anexei nr. 2.

3. Realizarea acţiunilor incluse în Planul menţionat se va efectua din contul mijloacelor autorităţilor implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să identifice mijloacele financiare necesare pentru realizarea acţiunilor comemorative prevăzute în Planul nominalizat.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Comitetului organizatoric.

Prim-ministru                                                    PAVEL FILIP

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане (15 февраля)

------------------------------------------------------------------

В целях организации и проведения в оптимальных условиях мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане (15 февраля) и 30-летию вывода ограниченного контингента войск из Афганистана  Правительство распоряжается:

1. Создать Организационный комитет по проведению мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане (15 февраля), и утвердить его персональный состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в войне в Афганистане (15 февраля), согласно приложению № 2.

3. Реализацию мероприятий, включенных в указанный План, осуществлять за счет средств задействованных органов, а также из других источников, согласно действующему законодательству.

4. Рекомендовать органам местного публичного управления изыскать финансовые средства, необходимые для проведения памятных мероприятий, предусмотренных в указанном Плане.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Организационный комитет.

             Премьер-министр                                                 ПАВЕЛ ФИЛИП