Scenariu al activităţilor de consemnare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan

P l a n -  s c e n a r i u

al activităţilor de consemnare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) 2018  

Nr.

crt.

Timpul

Activităţile desfăşurate

1.

09.00 - 10.40

Serviciul divin (tedeum-ul) în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan.

2.

10.40 - 10.50

Depunerea de flori la monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

3.

10.50 - 11.50

Constituirea coloanei. Marşul Memoriei pe itinerarul: Piaţa Marii Adunări Naţionale –

bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Miron Costin -  complexul memorial “Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire”.

4.

11.50 - 12.00

Sosirea coloanei la complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire”. Depunerea de către oficialităţi a florilor la monumentul ”Maica îndurerată”.

5.

12.00 - 12.35

Mitingul solemn.

6.

12.35-12.39

Depunerea de flori /coroană/ la monumentul „Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire”. Se îndreaptă panglica. Minutul de reculegere (16 bătăi ai metronomului) concomitent cu trei salve de foc. Se intoneazăă Imnul de Stat a Republicii Moldova.

7.

12.39-12.42

Onorurile militare.

8.

12.42-12.50

Depunerea de flori de către participanţii la miting. Citirea numelor celor 301 căzuţi în războiul din Afganistan. Concomitent, conducerea de vârf va depune flori la plăcile comemorative /40 plăci/, după ce va pleca la servirea terciului ostăşesc.

9.

12.30-14.30

Servirea „terciului ostăşesc”.