Plan-scenariu al manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan

 

P l a n -  s c e n a r i u

al manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie)

 

Nr.

crt.

Timpul

Activităţile desfăşurate

Responsabil

1.

0930 - 1100

Serviciul divin (tedeum-ul) în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan.

Uniunea V.R.A.

Catedrala Mitropolitană

2.

1110 - 1115

Depunerea de flori la monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Uniunea V.R.A.,

M.Ap., M.A.I., S.I.S.

3.

1158 - 1200

Depunerea de către oficialităţi a florilor /coşurilor/ la monumentul ”Maica îndurerată”.

Comitetul Organizatoric,

Serviciile de protocol,

M.Ap., M.A.I., S.I.S.

4.

1205 - 1245

Mitingul solemn.  

Comitetul Organizatoric,

Serviciile de protocol,

Preşedintele Uniunii V.R.A,

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării

5.

1245-1248

Depunerea de coroane/flori la monumentul „Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire”. Se îndreaptă panglica. Minutul de reculegere (16 bătăi ai metronomului) concomitent cu trei salve de foc. Se intonează Imnul de Stat a Republicii Moldova.

Serviciile de protocol,

Ministerul Apărării

6.

1248-1220

Darea onorurilor militare.

Ministerul Apărării

7.

1250-1330

Depunerea de flori de către participanţii la miting. Citirea numelor celor 301 de compatrioţi, căzuţi în războiul din Afganistan. Concomitent, conducerea de vârf va depune flori la plăcile comemorative /40 plăci/.

Uniunea V.R.A.,

Ministerul Apărării

 

Notă: Responsabilii de implementarea planului, sunt invitaţi la repetiţia generală care va avea loc pe 11 februarie 2021, ora 10.00, la complexul memorial ”Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire”.