P L A N - S C E N A R I U al manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan

Nr.

crt.

Timpul

Activităţile desfăşurate

Responsabil

1.

0800 - 0930

Serviciul divin (tedeum-ul) în memoria celor căzuţi în războiul din Afganistan.

Preşedintele Uniunii V.R.A.

Catedrala Mitropolitană

2.

0930 - 0950

Depunerea de flori la monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Preşedintele Uniunii V.R.A.,

Ministerul Apărării, MAI

3.

0950 - 1050

Constituirea coloanei şi efectuarea Marşului Memoriei pe itinerarul: Piaţa Marii Adunări Naţionale - bl. Ştefan cel Mare şi Sfînt - str. Miron Costin -  complexul memorial “Feciorilor Patriei - Sfîntă Amintire”.

Preşedintele Uniunii V.R.A.,

Ministerul Apărării, MAI

4.

1050 - 1100

Sosirea coloanei la complexul memorial „Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire”. Depunerea de către oficialităţi a florilor /coşurilor/ la monumentul ”Maica îndurerată”.

Preşedintele Uniunii V.R.A.,

Ministerul Apărării

5.

1100 - 1135

Mitingul solemn. Alocuţiunile:

Comitetul Organizatoric,

Preşedintele Uniunii V.R.A.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării,

Serviciul protocol

5-7 min.

- Preşedintele Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate

5-7 min.

- Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

5-7 min.

- Prim-ministrului Republicii Moldova

3-5 min.

- Ex-preşedintelui Republicii Moldova

3-5 min.

- Preşedintelui Uniunii V.R.A.

3-5 min.

- a 2 elevi (fată şi băiat) din liceu

6.

1135-1139

Depunerea de flori /coroană/ la monumentul „Feciorilor Patriei - Sfîntă Amintire”. Se îndreaptă panglica. Minutul de reculegere (16 bătăi ai metronomului) concomitent cu trei salve de foc. Se intonează Imnul de Stat a Republicii Moldova.

Serviciul protocol,

Ministerul Apărării

7.

1139-1142

Darea onorurilor militare.

Ministerul Apărării

8.

1142-1250

Depunerea de flori de către participanţii la miting. Citirea numelor celor 301 căzuţi în războiul din Afganistan. Concomitent, conducerea de vîrf va depune flori la plăcile comemorative /40 plăci/, după ce va pleca la servirea terciului ostăşesc.

Ministerul Apărării

9.

1140-1330

Servirea terciului ostăşesc.

Ministerul Apărării

10.

1500-1700

Organizarea concertului de muzică patriotică pentru veteranii de război participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Uniunea V.R.A.